Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 7/30/2020 8:13:00 AM

1.      Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.      Tên gói mua sắm: Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện tại trạm 110/6kV và các trạm từ LS1A đến LS8A DC2, lần 1/2020;

3.      Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 13 giờ 00 ngày 30/7/2020 đến trước 13 giờ 00 ngày 05/8/2020 (trong giờ hành chính);

4.      Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 13 giờ 00 ngày 05/8/2020 (trong giờ hành chính);

5.      Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.      Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn