THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Cập nhật: 9/12/2023 3:36:00 PM

Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp các loại nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất” như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

- Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ WIN và Công ty CP Đầu tư & Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC.

1.2. Giá trị ký Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) là: 6.393.600.000 VNĐ. Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng.

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian thực hiện: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023 và theo yêu cầu của bên mua.

1.5. Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho/bãi theo chỉ định của bên mua (Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bằng phương tiện vận chuyển của bên bán.

2. Đơn vị không trúng: Công ty CP HMI Việt Nam.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

3. Đơn vị không trúng: Công ty CP Năng lượng MQC Việt Nam.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ ba.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn