Thông báo KQLC nhà cung cấp 1641

Cập nhật: 7/22/2021 11:10:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp gầu, mắt xích phục vụ sửa chữa Xưởng xi măng

Kính gửi:                   

        - Công ty CP sản xuất và thương mại H2M;

        - Công Ty TNHH Megatex;

        - Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường;

Căn cứ Quyết định số 933/BTS-KHCL ngày 22/07/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp gầu, mắt xích phục vụ sửa chữa Xưởng xi măng”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp gầu, mắt xích phục vụ sửa chữa Xưởng xi măng” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP sản xuất và thương mại H2M;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.923.977.000 đồng;

Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm hai ba triệu, chín trăm bảy mươi bảy nghìn đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công Ty TNHH Megatex.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP cơ khí đúc Phú Cường.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

 

tin cũ hơn