Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp 1107

Cập nhật: 5/24/2022 3:30:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói dịch vụ: Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng ngăn master tủ biến tần 1417M1

và bộ nguồn PLC trạm điện LS6

 
   

 Kính gửi:             

                             - Công ty CP thương mại – tự động hóa NA SA CO;

                              - Công ty CP XNK máy & thiết bị P.R.I.M.E;

                              - Công ty TNHH ứng dụng và phát triển công nghệ An Việt;

                              - Công ty TNHH Hệ thống điện công nghiệp.

          Căn cứ Quyết định số 784/BTS-KHCL ngày 24/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng ngăn master tủ biến tần 1417M1 và bộ nguồn PLC trạm điện LS6”.

          Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới Quý công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ “Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng ngăn master tủ biến tần 1417M1 và bộ nguồn PLC trạm điện LS6” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP thương mại – tự động hóa NA SA CO;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 761.900.000 đồng

(Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP XNK máy & thiết bị P.R.I.M.E

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào

2.2. Công ty TNHH ứng dụng và phát triển công nghệ An Việt.

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào

2.3. Công ty TNHH Hệ thống điện công nghiệp.

- Lý do: Xếp hạng thứ tư trong phần đánh giá về giá chào

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý công ty được biết./.

tin cũ hơn