Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 4/10/2023 3:19:00 PM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Hàn đắp tấm lót con lăn, tấm lót bàn nghiền máy nghiền liệu - HM A.1219 thuộc tờ trình ngày 17/3/2023; HM 1233 thuộc kế hoạch số 528 ngày 29/3/2023;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 20 phút ngày 11/4/2023 đến trước 09 giờ 20 ngày 17/4/2023 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 20 phút ngày 17/4/2023;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân./.

tin cũ hơn