Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 11/7/2022 3:43:00 PM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp vật liệu chịu nhiệt phục vụ sửa chữa ;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 8%): 7.727.978.016 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi tám nghìn, không trăm mười sáu đồng);
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 07/11/2022 đến trước 09 giờ 30 phút ngày 11/11/2022 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: trước 09 giờ 30 phút ngày 11/11/2022 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn