THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ (ptc)

Cập nhật: 7/11/2023 8:00:00 AM

1.          Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2.          Tên Gói dịch vụ: Tổ chức Hội thảo về nâng cao hiệu quả công tác quản trị, kết hợp chương trình Team Building và thăm quan trao đổi kinh nghiệm thực tế.

3.          Thời gian phát hành thư mời chào giá: 8 giờ 00 phút ngày 11/7/2023 đến trước 10 giờ 30 phút ngày 17/7/2023;

4.          Thời gian nộp thư chào giá: Trước 10 giờ 30 phút ngày 17/7/2023;

5.          Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.          Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn