Thông báo mời chào giá -pkh

Cập nhật: 7/29/2020 12:00:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các HM A.1401-1407; A.1404; A.1501a/b; A.1502a/b; A.1509; A.1509b.1/2; A.1153, A.1155, A.1158, A.1504; 1192 thuộc kế hoạch sửa chữa lớn công đoạn lò nung DC2 lần 1/2020;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 14 giờ 00 ngày 29/7/2020 đến trước 14 giờ 00 ngày 05/8/2020 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 14 giờ 00 ngày 05/8/2020 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

 

tin cũ hơn