THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Cập nhật: 5/12/2020 4:28:00 PM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Mua xỷ khí hóa phục vụ sản xuất;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 12/5/2020 đến trước 15 giờ 30 ngày 15/5/2020 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: trước 15 giờ 30 ngày 15/5/2020;
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn