THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ - XNTT

Cập nhật: 12/8/2020 10:55:00 AM

1.     Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM  Bút Sơn;

2.     Tên gói mua sắm: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác tiêu thụ năm 2020, kế hoạch tiêu thụ năm 2021 và Lễ ký hợp đồng tiêu thụ xi măng năm 2021 với các Nhà phân phối; 

3.     Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 30 ngày 09/12/2020 đến trước 09 giờ 00 ngày 14/12/2020 (trong giờ hành chính);

4.     Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 09 giờ 00 ngày 14/12/2020;

5.     Địa điểm nhận thư chào giá: Xí nghiệp tiêu thụ - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.     Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân ( hoặc thẻ căn cước công dân) và đề nghị ghi lại địa chỉ Email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn