Thông báo mời chào giá 2344

Cập nhật: 10/21/2021 8:29:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp hộp giảm tốc gầu nâng HM 1231;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 21/10/2021 đến trước 07 giờ 40 ngày 02/11/2021 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: trước 07 giờ 40 ngày 02/11/2021;
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn