Thông báo mời chào giá -PKH

Cập nhật: 2/25/2021 10:29:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp thanh sứ, bộ sứ, màng van từ, van từ, sứ côn lọc bụi điện phục vụ sửa chữa;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 13 giờ 10 phút ngày 25/02/2021 đến trước 13 giờ 10 phút ngày 04/3/2021 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 13 giờ 10 phút ngày 04/3/2021 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

 

tin cũ hơn