Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 8/15/2022 7:31:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Phục hồi trục con lăn nghiền liệu HM 1233;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 15/8/2022 đến trước 11 giờ 00 phút ngày 24/8/2022 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 11 giờ 00 phút ngày 24/8/2022;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân./.

tin cũ hơn