Thông báo kết quả

Cập nhật: 9/24/2020 9:55:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp thạch cao nhân tạo để sản xuất xi măng

 

 
   

 

Kính gửi:       

- Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Dũng;

- Công ty TNHH Vĩnh Phước;

- Công ty TNHH Thương mại Thành Công.

Căn cứ Quyết định số  1518/BTS-VT ngày 22/09/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp thạch cao nhân tạo để sản xuất xi măng”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH Vĩnh Phước;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.472.250.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 31/12/2020 và theo thông báo cụ thể của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty TNHH Thương mại Thành Công

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Dũng.

- Lý do: Không đạt trong phần đánh giá về năng lực kinh nghiệm.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà thầu được biết./.

tin cũ hơn