THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 11/8/2022 8:59:00 AM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 4) phục vụ sản xuất

 

 

Kính gửi:       

- Công ty CP phát triển khoa học công nghệ STD Việt Nam;

- Công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Minh;

- Công ty cổ phần môi trường ETH.

Căn cứ Quyết định số  1635/BTS-VT ngày 07/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp nhiên liệu thay thế (Loại 4) phục vụ sản xuất”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty CP phát triển khoa học công nghệ STD Việt Nam;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 8%: 1.684.800.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm tám mươi tư triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Minh

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty cổ phần môi trường ETH.

- Lý do: Năng lực, kinh nghiệm của nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu của thư mời chào giá.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn