Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 10/21/2020 12:00:00 AM

       1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

       2. Tên gói mua sắm: Cung cấp và lắp đặt cầu cân tại mỏ đá Hồng Sơn;

       3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 15 giờ 40 phút ngày 21/10/2020 đến trước 15 giờ 40 phút ngày 26/10/2020 (trong giờ hành chính);

       4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 15 giờ 40 phút ngày 26/10/2020;

       5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

       6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn