Thông báo kết quả

Cập nhật: 5/5/2020 12:00:00 AM

 Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Mua đất phong hóa đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất Clinker” như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:

1.1. Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt;

1.2. Giá trúng thầu (Đã bao gồm thuế GTGT 10%) là: 15.823.500.000 đồng,

Bằng chữ: Mười lăm tỷ, tám trăm hai mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng.

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020 và theo yêu cầu của bên A;

2. Đơn vị không trúng:

2.1. Công ty TNHH Thương mại DHP.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

2.2. Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Xuân Lộc Phát.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ ba.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn