THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 6/25/2021 2:25:00 PM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp các loại vật liệu, bê tông chịu nhiệt phục vụ sửa chữa;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 2.638.680.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng);
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 25/6/2021 đến trước 08 giờ 15 phút ngày 01/07/2021 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: trước 08 giờ 15 phút ngày 01/07/2021 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn