THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 3/4/2022 3:41:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp thạch cao phục vụ sản xuất năm 2022

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty CP Vicem thạch cao xi măng;

- Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hà Linh;

- Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty CP.

Căn cứ Quyết định số 426/BTS-VT ngày 04/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp thạch cao phục vụ sản xuất năm 2022”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty CP Vicem thạch cao xi măng (Địa chỉ: Số 24, đường Hà Nội, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế);

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 114.787.420.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ, bảy trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

1.4. Thời gian giao hàng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty CP. Lý do: Nhà cung cấp không nộp bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Thư mời chào giá.

2.2. Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Hà Linh. Lý do: Năng lực kinh nghiệm của nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu của Thư mời chào giá.

3. Thời gian giải tỏa bảo đảm dự thầu:

3.1. Nhà cung cấp không trúng gói mua sắm: Từ ngày 04/3/2022.

3.2. Nhà cung cấp trúng gói mua sắm: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn