Thông báo KQLC nhà cung cấp 1639

Cập nhật: 7/22/2021 11:05:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp, lắp đặt hệ thống phân tích khí dây chuyền 1  

Kính gửi:              

                            - Công ty TNHH Hệ thống điện Công nghiệp ;

                             - Công ty TNHH Đầu tư và phát triển CN Âu Lạc ;

                             - Công ty CP XNK Máy và thiết bị PRIME.

  Căn cứ Quyết định số 932/BTS-KHCL ngày 22/07/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp, lắp đặt hệ thống phân tích khí dây chuyền 1 ”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Hệ thống điện Công nghiệp ;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 7.401.449.000 đồng;

Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm linh một triệu, bốn trăm bốn chín nghìn đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực ( trong đó: Thời gian giao hàng là 06 tháng, thời gian lắp đặt và chuyên gia thực hiện online công việc giám sát là 01 tháng kể từ ngày lắp đặt hàng hóa).

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP XNK Máy và thiết bị PRIME.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Đầu tư và phát triển CN Âu Lạc.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn