THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 12/15/2022 8:04:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp dịch vụ tổ chức thực hiện công việc sản xuất và bốc xếp gạch bê tông năm 2023;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 15/12/2022 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 20/12/2022 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 20/12/2022;

5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Xí nghiệp Vật liệu xây dựng - Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn