THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 5/18/2023 9:26:00 AM

Gói mua sắmTổ chức và cung cấp dịch vụ phục vụ hội nghị bàn giải pháp tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2023 với các Nhà phân phối

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Du lịch Phú An;

- Công ty Cổ phần Thương mại Kết nối Du lịch;

- Công ty cổ phần tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 567/BTS-XNTT ngày 17/5/2023 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Tổ chức và cung cấp dịch vụ phục vụ hội nghị bàn giải pháp tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2023 với các Nhà phân phối”.

Công ty Cổ phần  Xi măng VICEM Bút Sơn thông xin báo tới Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Tổ chức và cung cấp dịch vụ phục vụ hội nghị bàn giải pháp tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2023 với các Nhà phân phối” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty cổ phần tư vấn thương mại và đào tạo quốc tế Việt Nam;

1.2. Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT): 535.260.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

1.4. Thời gian tổ chức: 01 ngày (ngày 25/5/2023)

1.5. Địa điểm tổ chức: Tại Khách sạn 5 sao Melia Vinpearl Phủ Lý, Hà Nam.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

  1. Công ty Cổ phần Thương mại Kết nối Du lịch;

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 2 về giá chào.

2.2. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Du lịch Phú An;

- Lý do: Là đơn vị được đánh giá và xếp hạng thứ 3 về giá chào.

3. Kế hoạch ký kết hợp đồng:

Thời gian ký kết Hợp đồng: Trong ngày 22/5/2023 (Trước khi hợp đồng có hiệu lực bên B phải thực hiện biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng với giá trị là: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết và rất mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà cung cấp./.

tin cũ hơn