Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 11/18/2022 10:44:00 AM

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp gạch chịu lửa sử dụng cho sửa chữa

Kính gửi:

- Công ty TNHH Vật liệu chịu nhiệt Trung Lương;

                                        - Công ty CP Thiên Cầu;

                                        - Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

Căn cứ Quyết định số 1704/BTS-VT ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp gạch chịu lửa sử dụng cho sửa chữa”.

 Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Cung cấp gạch chịu lửa sử dụng cho sửa chữa” như sau:

1. Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch;

2. Giá trị ký Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) là: 1.175.701.543 đồng;

Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bẩy mươi lăm triệu, bảy trăm linh một nghìn, năm trăm bốn mươi ba đồng.

3. Đơn vị không trúng:

- Công ty TNHH vật liệu chịu nhiệt Trung Lương.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

- Công ty CP Thiên Cầu.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ ba.

4. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

5. Thời gian thực hiện: Từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 05/02/2023 và theo yêu cầu của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

6. Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn (Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn