Thông báo chào hàng

Cập nhật: 6/10/2021 3:03:00 PM

1.      Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.      Tên gói mua sắm: Cung cấp thạch cao nhân tạo phục vụ sản xuất xi măng;

3.      Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 2.527.250.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn);

4.      Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 10/06/2021 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 15/06/2021 (trong giờ hành chính);

5.      Thời gian nộp thư chào giá: trước 15 giờ 30 phút ngày 15/06/2021 (trong giờ hành chính);

6.      Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

7.      Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn