THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 5/17/2020 12:00:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Tổ chức chương trình Team Building; kết hợp thăm quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa tại Bà Nà Hills - Đà Nẵng dành cho cán bộ công nhân viên tham dự khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về định mức lao động, quan hệ lao động và bảo hiểm xã hội.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/5/2020 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 21/5/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 00 phút ngày 21/5/2020;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn