Thông báo mời chào giá 1050

Cập nhật:

1.     Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.     Tên gói mua sắm: Cung cấp vật tư, phụ tùng phục vụ xưởng Khai thác;

3.     Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 24/06/2020 đến trước 14 giờ 00 ngày  01/7/2020 (trong giờ hành chính);

4.     Thời gian nộp thư chào giá: trước 14 giờ 00 ngày 01/7/2020;

5.     Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.     Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn