THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 12/30/2020 12:00:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp gạch chịu lửa phục vụ sản xuất;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 1.514.818.800 đồng;
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 30/12/2020 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 05/01/2021 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: trước 08 giờ 00 phút ngày 05/01/2021 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

 

 

tin cũ hơn