THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ.xkt

Cập nhật: 1/20/2022 8:02:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Thi công trồng cây xanh trong  mặt bằng nhà máy năm 2022.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 20/01/2022 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 24/01/2022 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 8 giờ 30 phút ngày 24/01/2022.

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Xưởng Khai thác- Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn