THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 3/26/2021 3:02:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói mua sắm: Cung cấp van quay cấp rác cho Calciner dây chuyền 1
 

       Kính gửi:     - Công ty CP Thiết bị và Công nghệ Nam Thành;

- Công ty CP Cơ khí Trung Tân;
- Công ty TNHH Máy và Công nghệ Bảo Linh;
 
Căn cứ Quyết định số 406/BTS-KHCL ngày 26/03/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp van quay cấp rác cho Calciner dây chuyền 1”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty CP Thiết bị và Công nghệ Nam Thành;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 1.456.173.698 đồng (bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm mười hai triệu, một trăm bẩy mươi ba nghìn, sáu trăm chín mươi tám đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty TNHH Máy và Công nghệ Bảo Linh.
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty CP Cơ khí Trung Tân
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

tin cũ hơn