Thông báo kết quả

Cập nhật: 3/24/2022 2:17:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp đất giàu sắt phục vụ sản xuất năm 2022

 

Kính gửi:       

- Công ty CP đầu tư và thương mại 208;

- Công ty CP đầu tư phát triển Bảo Lộc;

- Công ty CP Dũng Mạnh P.T.

Căn cứ Quyết định số 508/BTS-VT ngày 22/3/2022 của Tổng giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp đất giàu sắt phục vụ sản xuất năm 2022”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm: Công ty CP đầu tư và thương mại 208 (Số 16, ngõ 208, Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội).

2. Giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 19.450.530.000 đồng (bằng chữ: Mười chín tỷ, bốn trăm năm mươi triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng);

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022 và theo yêu cầu của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

5. Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho, bãi hoặc máng tiếp nhận theo chỉ định trước của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

6. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

6.1. Công ty CP đầu tư phát triển Bảo Lộc.

- Lý do: Xếp hạng thứ 2 trong phần đánh giá về giá chào.

6.2. Công ty CP Dũng Mạnh P.T.

- Lý do: Xếp hạng thứ 3 trong phần đánh giá về giá chào.

7. Thời gian giải tỏa bảo đảm dự thầu:

7.1. Nhà cung cấp không trúng gói mua sắm: Từ ngày 22/3/2022.

7.2. Nhà cung cấp trúng gói mua sắm: Từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn