THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 7/28/2020 2:24:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói mua sắm: Cung cấp bạc đỡ, dịch vụ chuyên gia giám sát lắp đặt phục vụ sửa chữa hộp giảm tốc máy nghiền xi măng dây chuyền 2
 
           Kính gửi:        - Công ty CP XNK Máy và Thiết bị P.R.I.M.E;
- Công ty CP xây lắp và đầu tư xây dựng Hậu Phát;
       - Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp.
 
Căn cứ Quyết định số 1241/BTS-KHCL ngày 28/7/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp bạc đỡ, dịch vụ chuyên gia giám sát lắp đặt phục vụ sửa chữa hộp giảm tốc máy nghiền xi măng dây chuyền 2”,
Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 3.291.299.000 đồng (bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm chín mươi chín nghìn đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 58 ngày, trong đó thời gian giao hàng là trong vòng 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và thời gian chuyên gia thực hiện công việc giám sát là trong vòng 08 ngày kể từ ngày Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn thông báo.
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty CP xây lắp và đầu tư xây dựng Hậu Phát.
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty CP XNK Máy và Thiết bị P.R.I.M.E
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn