THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cập nhật: 12/10/2021 1:15:00 PM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Cung cấp vật liệu chịu nhiệt phục vụ sửa chữa;
  3. Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 8.763.676.900 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, bảy trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn, chín trăm đồng);
  4. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 10/12/2021 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 16/12/2021 (trong giờ hành chính);
  5. Thời gian nộp thư chào giá: trước 14 giờ 00 phút ngày 16/12/2021 (trong giờ hành chính);
  6. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  7. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn