Thông báo KQLC nhà cung cấp 4481

Cập nhật: 12/28/2020 9:36:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp các loại vật tư sắt thép phục vụ sửa chữa cho Xưởng xi măng, Bột liệu, Clinker, Nguyên liệu

Kính gửi:                   

- Công ty CP Thương mại Trường Khánh Thịnh;

- Công ty TNHH Việt Đức;

- Công ty TNHH Thương mại Hữu Gia;

Căn cứ Quyết định số 2052/BTS-KHCL ngày 25/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp các loại vật tư sắt thép phục vụ sửa chữa cho Xưởng xi măng, Bột liệu, Clinker, Nguyên liệu”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp các loại vật tư sắt thép phục vụ sửa chữa cho Xưởng xi măng, Bột liệu, Clinker, Nguyên liệu” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH Thương mại Hữu Gia;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.724.452.832 đồng;

Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm hai tư triệu, bốn trăm năm hai nghìn, tám trăm ba hai đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP Thương mại Trường Khánh Thịnh.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Việt Đức

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn