Thông báo mời chào giá - PTC

Cập nhật: 12/14/2020 10:25:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên Gói dịch vụ: Tổ chức Hội nghị khảo luận kỹ thuật về công nghệ sản xuất clinker Low Carbon, tiết giảm chi phí và bảo vệ môi trường; kết hợp tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm thực tế.

1. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Ngày 14/12/2020 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 22/12/2020 (trong giờ hành chính);

2. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 14 giờ 30 phút ngày 22/12/2020;

3. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

4. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ

tin cũ hơn