THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Cập nhật: 5/11/2022 4:10:00 PM

Công ty cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp, gói mua sắm “Mua than cám đáp ứng nhu cầu sản xuất” như sau:

1. Phần 1: Than cám (Qkgr ≥ 5.951 Kcal/Kg);

1.1. Đơn vị ký hợp đồng: Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;

1.2. Giá trị ký Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là: 38.126.000.000 đồng;

Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu đồng.

1.3. Đơn vị không trúng:

+ Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

2. Phần 2: Than cám (Qkgr ≥ 6.000 Kcal/Kg).

2.1. Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương;

2.2. Giá trị ký Hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%) là: 42.152.000.000 đồng;

Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, một trăm năm mươi hai triệu đồng.

2.3. Đơn vị không trúng:

+ Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam.

Lý do: Nhà cung cấp được đánh giá và xếp hạng thứ hai.

3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh;

4. Thời gian thực hiện: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và theo yêu cầu của bên mua.

5. Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho, bãi hoặc máng tiếp nhận của bên mua (Địa chỉ: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bằng phương tiện vận chuyển của bên bán.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty trong thời gian tới./.

tin cũ hơn