Thông báo chào hàng

Cập nhật: 3/26/2021 12:00:00 AM

1.      Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.      Tên gói mua sắm: Cung cấp xỷ hạt lò điện luyện phốt pho để sản xuất xi măng;

3.      Giá trị dự toán gói mua sắm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 3.751.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm năm mươi mốt triệu đồng);

4.      Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 26/03/2021 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 31/03/2021 (trong giờ hành chính);

5.      Thời gian nộp thư chào giá: trước 15 giờ 30 phút ngày 31/03/2021 (trong giờ hành chính);

6.      Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Vật tư - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

7.      Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn