Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 12/28/2022 3:10:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vật liệu chịu nhiệt phục vụ sửa chữa

 
 

 

Kính gửi:       

- Công ty CP đầu tư thương mại Nhật Huyền;

- Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên;

- Công ty TNHH thiết bị vật tư và dịch vụ kỹ thuật Trường An.

 

Căn cứ Quyết định số 1739/BTS-VT ngày 25/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vật liệu chịu nhiệt phục vụ sửa chữa”.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị trúng gói mua sắm:

1.1. Công ty CP tập đoàn vật liệu chịu lửa Thái Nguyên (Địa chỉ: Tổ dân phố 13, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên);

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 8%: 7.699.141.800 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, một trăm bốn mươi mốt nghìn, tám trăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian giao hàng: Giao hàng làm 2 đợt:

STT

Tên hàng hóa

Tiến độ cung cấp

 
 

1

Gạch chịu lửa kiềm tính cho Zone nung B320

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 05/01/2023.

 

2

Gạch chịu lửa kiềm tính cho Zone nung B620

 

3

Gạch chịu lửa kiềm tính cho Zone nung BP20

 

4

Gạch chịu lửa kiềm tính cho Zone nung BP+20

 

5

Gạch chịu lửa Mulit SiC 15-320

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 05/02/2023.

 

6

Gạch chịu lửa Mulit SiC 15-620

 

7

Gạch chịu lửa Mulit SiC 15-P20

 

8

Gạch chịu lửa Mulit SiC 15-P+20

 

9

Gạch chịu lửa 3K211

 

10

Gạch chịu lửa 3K311

 

11

Gạch chịu lửa P11

 

12

Gạch chịu lửa P+11

 

13

Vữa xây gạch cao nhôm

 
 

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà cung cấp:

2.1. Công ty CP đầu tư và thương mại Nhật Huyền.

- Lý do: Không có hợp đồng kinh nghiệm theo mục 3. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm - Thư mời chào giá.

2.2. Công ty TNHH thiết bị vật tư và dịch vụ kỹ thuật Trường An.

- Lý do: Không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa theo mục 6. Yêu cầu kỹ thuật - Thư mời chào giá.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn