THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ(xnt)

Cập nhật: 7/10/2020 8:23:00 AM

 

1.  Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Tổ chức hội nghị sơ kết công tác tiêu thụ 06 tháng đầu năm 2020 kết hợp tham quan du lịch cho các Nhà phân phối xi măng VICEM Bút Sơn;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08h30 ngày 13/7/2020 đến trước 08h30 ngày 17/7/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 17/7/2020 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Xí nghiệp tiêu thụ – Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) và đề nghị ghi lại Email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn