Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 7/28/2020 12:00:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Sửa chữa cơ khí các HM A.1633; 1650; 1642; 1640 thuộc kế hoạch số 3065 sửa chữa lớn công đoạn xi măng

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 20 phút ngày 29/7/2020 đến trước 09 giờ 20 phút ngày 04/8/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 20 phút ngày 04/8/2020 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược – Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh nhân dân.

tin cũ hơn