Thông báo mời chào giá 4383

Cập nhật: 12/22/2020 8:34:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói dịch vụ: Phục hồi, bảo dưỡng cụm máy nén khí, máy làm khô các hạng mục: 2302, 2305, 2306, 2308, 2309, 2311;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ ngày 22/12/2020 đến trước 08 giờ 30 ngày 29/12/2020 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 08 giờ 30 ngày 29/12/2020 (trong giờ hành chính);
  5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn