THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ - XNTT

Cập nhật: 4/12/2021 4:14:00 PM

 

         1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp dịch vụ và tổ chức hội nghị sơ kết công tác tiêu thụ 04 tháng đầu năm kết hợp tham quan du lịch tại Nha Trang;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 13/4/2021 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 20/4/2021 (trong giờ hành chính);

         4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 08 giờ 30 phút ngày 20/4/2021;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Xí nghiệp tiêu thụ - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vi, chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) và đề nghị ghi lại địa chỉ Email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn