THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ.ptc

Cập nhật: 4/12/2022 8:01:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói dịch vụ: Tổ chức Hội nghị khảo luận về quản trị, điều hành sản xuất; các giải pháp nâng cao năng lực nghiền xi măng, đóng bao; kết hợp tham quan, trao đổi kinh nghiệm.

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: 8 giờ 00 phút ngày 12/4/2022 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 15/4/2022 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 00 phút ngày 15/4/2022;

5. Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Tổ chức - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đăng ký đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại email, số điện thoại để liên hệ.

tin cũ hơn