THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 10/12/2021 3:59:00 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Gói mua sắm: Cung cấp quạt công nghệ 1268
 
Kính gửi:    
- Công ty TNHH Hệ thống điện công nghiệp;
- Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Kỹ Thuật Nhất Kiến;
                             - Liên danh Công ty TNHH Sunrise Care và Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ điện tự động Biển Đông.
 
Căn cứ Quyết định số 1209/BTS-KHCL ngày 12/10/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp quạt công nghệ 1268”,
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:
1. Đơn vị cung cấp:
1.1. Liên danh Công ty TNHH Sunrise Care và Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ điện tự động Biển Đông;
1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 5.467.000.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm sáu mươi bẩy triệu đồng);
1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;
1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 14 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:
2.1. Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Kỹ Thuật Nhất Kiến.
Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.
2.2. Công ty TNHH Hệ thống điện công nghiệp
Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.
3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.
Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn xin thông báo cho Quý nhà cung cấp được biết./.

tin cũ hơn