Thông báo KQLC nhà cung cấp 1116

Cập nhật: 5/24/2021 9:38:00 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp tấm cao su lót nâng phục vụ sửa chữa.

Kính gửi:              

                            - Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp TCT;

                            - Công ty TNHH Thương mại &XNK DGC Việt Nam;

                             - Công ty TNHH hệ thống điện Công nghiệp.

  Căn cứ Quyết định số 633/BTS-KHCL ngày  24/05/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp tấm cao su lót nâng phục vụ sửa chữa”,

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm trên như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. - Công ty TNHH Thương mại &XNK DGC Việt Nam;

  1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 387.541.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi mốt nghìn đồng;

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp TCT.

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH hệ thống điện Công nghiệp.

Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn