Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 5/27/2020 8:00:00 AM

1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2. Tên gói mua sắm: Cung cấp các loại thép, vít bắt tôn, que hàn, tấm lợp, tôn lợp;

3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 00 ngày 27/5/2020 đến trước 09 giờ 00 ngày 02/6/2020 (trong giờ hành chính);

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 09 giờ 00 ngày 02/6/2020 (trong giờ hành chính);

5. Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn