Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 11/5/2020 10:35:00 AM

1.      Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.      Tên gói dịch vụ: Sửa chữa, cải tạo hệ thống máy cắt và các băng tải NLTT;

3.      Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 11 giờ 00 phút ngày 05/11/2020 đến trước 11 giờ 00 phút ngày 12/11/2020 (trong giờ hành chính);

4.      Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 11 giờ 00 phút ngày 12/11/2020 (trong giờ hành chính);

5.      Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.      Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân.

tin cũ hơn