Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 7/26/2022 9:16:00 AM

  1. Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;
  2. Tên gói mua sắm: Xử lý bề mặt băng đa lò nung 2 dầy chuyền;
  3. Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 09 giờ 50 phút ngày 26/7/2022 đến trước 09 giờ 50 phút ngày 29/7/2022 (trong giờ hành chính);
  4. Thời gian nộp thư chào giá: Trước 09 giờ 50 phút ngày 29/7/2022;
  5. Địa điểm nhận thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Chiến lược – Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;
  6. Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân./.

tin cũ hơn