Thông báo KQLCNCC

Cập nhật:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Mua quà tặng CBCNV nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và chúc Tết một số đơn vị quản lý hành chính tỉnh Hà Nam

Kính gửi:                     

- Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Đức Minh;

- Công ty TNHH thương mại và phát triển dịch vụ Minh Khanh.

 

Căn cứ Quyết định số 33/BTS-VP ngày 12/01/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Mua quà tặng CBCNV nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và chúc Tết một số đơn vị quản lý hành chính tỉnh Hà Nam”;

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Mua quà tặng CBCNV nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và chúc Tết một số đơn vị quản lý hành chính tỉnh Hà Nam” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty TNHH thương mại và phát triển dịch vụ Minh Khanh;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 2.569.677.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi bảy ngàn đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong thời gian 20 ngày,  kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Danh sách các nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Đức Minh

Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng: Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày bên mời chào giá ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP Xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn