THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 8/29/2022 3:59:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Gói mua sắm: Cung cấp vật tư sửa chữa các thiết bị Xưởng Khai thác và  Xưởng Clinker

Kính gửi:             

- Công ty TNHH Máy và Công nghệ Bảo Linh;

- Công ty CP xúc tiến đầu tư và sản xuất Phúc Sơn;

- Công ty CP XNK máy và thiết bị PRIME.

Căn cứ Quyết định số 1248/BTS-KHCL ngày 29/8/2022 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm “Cung cấp vật tư sửa chữa các thiết bị Xưởng Khai thác và  Xưởng Clinker”;

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo tới các Quý Công ty kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói mua sắm “Cung cấp vật tư sửa chữa các thiết bị Xưởng Khai thác và  Xưởng Clinker” như sau:

1. Đơn vị cung cấp:

1.1. Công ty CP xuất nhập khẩu máy và thiết bị Prime;

1.2. Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%: 3.714.713.200 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ bẩy trăm mười bốn triệu, bẩy trăm mười ba nghìn hai trăm đồng);

1.3. Loại hợp đồng: Trọn gói;

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

2.1. Công ty CP xúc tiến đầu tư và sản xuất Phúc Sơn;

- Lý do: Xếp hạng thứ hai trong phần đánh giá về giá chào.

2.2. Công ty TNHH Máy và Công nghệ Bảo Linh;

- Lý do: Xếp hạng thứ ba trong phần đánh giá về giá chào.

3. Kế hoạch ký hợp đồng:

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mời thầu ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn xin thông báo cho Quý Công ty được biết./.

tin cũ hơn