Thông báo mời chào giá

Cập nhật: 8/16/2022 7:55:00 AM

1.  Bên mời chào giá: Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

2.  Tên gói mua sắm: Cung cấp các loại vật tư cơ khí phục vụ sửa chữa;

3.  Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/8/2022 đến trước 11 giờ 00 phút ngày 23/8/2022 (trong giờ hành chính);

4.  Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 11 giờ 00 phút ngày 23/8/2022 (trong giờ hành chính);

5.  Địa điểm nhận thư chào giá: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

6.  Các đơn vị đến nhận thư mời chào giá đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.

tin cũ hơn